SPIE SAG Group
Language

We are the best choice. No matter what you are planning.  

SPIE Elektrovod - Your reliable partner for any kind of project.  

Electrical assembly works — references 2007

 • Transformovňa 400 kV Krasíkov, modernizácia, ČR
 • Rozvodňa 110 kV Lískovec, rekonštrukcia, ČR
 • 110 kV Krasíkov, modernizácia, ČR
 • 400 kV Vyškov, stavebné práce a rekonštrukcia, ČR
 • Transformovňa 110/22 kV Orlová, rekonštrukcia, ČR
 • 110 kV Poříčí, rekonštrukcia, ČR
 • Spínacia stanica 400 kV Košice, projekt a výstavba
 • Pokládka káblového vedenia 110 kV a optotrubiek pre prepojenie transformovní Lhotka a Pankrác, ČR
 • 110 kV Praha-Střed, modernizácia, ČR
 • Elektráreň Dante 2x50 MW, Panické Dravce
 • Minioceliareň Strážske

Contact person

 • Ing. Milan Ferenc, PhD.
  Director of Electrical Assembly Division
  SPIE Elektrovod

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovakia

  Phone:+421 2-502 51 400
  Fax:+421 2-529 61 820