SPIE SAG Group
Jazyk
Pre ďalšie informácie kliknite prosím na mapu
Stanovište spoločnosti SAG
Príklady projektov

So spoločnosťou SPIE Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.

Slovensko – Uzemňovacieho lana

Montáž uzemňovacieho lana bez vypnutia silnoprúdu

Spoločnosť SAG Elektrovod úspešne zrealizovala projekt, ktorý predstavoval výzvu z hľadiska bezpečnosti práce.

Česká Republika - Brno výkon

Celé mesto pripojené na sieť

S cieľom zabezpečiť zásobovanie mesta Brna elektrickou energiou, nainštalovala spoločnosť SAG Elektrovod nové 110-kV vedenie – v zbernej šachte, ktorá leží v hĺbke 35 metrov pod mestom.

Slovensko – rozvodňa Košice

Veľmi vysoké napätie

12 kilometrov vedenia veľmi vysokého napätia, 47 oceľových stožiarov a sanáciu rozvodne s kapacitou 400 kV zrealizoval koncern SAG len za jedenásť mesiacov – a súčasne zabezpečil zásobovanie Východného Slovenska elektrickou energiou.

Aktuality

Váš partner v energetickom sektore

SPIE Elektrovod, a. s., je nástupníckym podnikom spoločnosti Elektrovod Holding, a.s., s viac ako 60-ročnou tradíciou. V rámci integrovaného európskeho trhu a postupujúceho procesu obchodnej globalizácie chceme zostať spoľahlivou, stabilnou a konkurencieschopnou dodávateľskou firmou pôsobiacou v energetickom sektore.

Staviame na komplexnosti služieb, kvalite, profesionalite, dlhodobej tradícii a orientácii na zákazníka, spočívajúcej v rýchlom nástupe a vo flexibilných riešeniach jeho požiadaviek a potrieb

Rýchle odkazy


Kontakty

Sídlo spoločnosti

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

Tel.: +421 2-502-51-111
Fax: +421 2-529-61-820