SPIE SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SAG Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

SAG Elektrovod sa presťahoval

16.09.2011

Vážení obchodní partneri,
v máji 2012 sme sa presťahovali z Čulenovej ulice číslo 5 do nových priestorov na Prievozskej 4C – do budovy Apollo Biznis centra II. V súvislosti s tým sa nám zmenilo nielen sídlo, ale aj korešpondenčná adresa.
Prosíme, aby ste týmto zmenám venovali vašu pozornosť, aby naše kontakty zostali naďalej rovnako intenzívne. 

Sídlo spoločnosti:

Prievozská 4C
821 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

SAG Elektrovod, a.s.
P.O. BOX 52
828 56 Bratislava 24

 

Kontaktný partner

 • Ing. Jozef Vido, CSc.
  Styk s verejnosťou, predstaviteľ manažmentu
  SPIE Elektrovod

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 326
  Fax:+421 2-529 61 820