SPIE SAG Group
Jazyk

Elektromontér
 

Elektromontážne práce v priemyselných objektoch  

Elektromontér

Elektromontážne práce

 

Miesto práce

Česká republika

Ponúkaný plat

Dohodou podľa plnenia požiadaviek
+ benefity
+ ročné odmeny

Termín nástupu

Podľa dohody

Info o pozícií

Hlavný pracovný pomer (TPP)

 

Náplň práce

» odborné práce pri montáži a zapájaní elektroinštalácií v priemyselných objektoch vrátane káblových súborov napr. spojok, odbočiek, koncoviek a pod. s napätím do 1 kV
» odborné práce pri montáži silových káblov v priemyselných objektoch NN a VN s prierezom nad 4x16 mm2, vrátane ich uchytenia a zaústenia
» odborné práce pri montáži rozvodu vrchného vedenia NN vrátene distribučných transformátorov a rozvodní NN
» odborné práce pri montáži ochrannej siete proti nebezpečnému dotyku uzemňovacím pásom s požadovanou elektrickou vodivosťou podľa platných noriem
» odborné práce pri montáži ovládacích, signalizačných a meracích panelov rámových, skriňových, stojanových a zapuzdrených zariadení
» odborné práce pri montáži silnoprúdových rozvádzačov, transformátorov, vákuových vypínačov, vypínačov s náplňou SF6, odpojovačov a ďalších prístrojov silnoprúdovej časti VN do 10 kV
» odborné práce pri montáži a zapájaní jednotlivých meracích prístrojov rozvodných zariadení pre priame a nepriame meranie, prevodových transformátorov striedavého napätia, trojfázových elektromerov, voltmetrov, ampérmetrov a pod

Znalosti a požadované vzdelanie

» elektrotechnické vzdelanie
» absolvent, min. §5 podľa vyhl. 50/78Sb, do 1000V obsluha tech. zariadení elektrických
» vodičský preukaz typ B

Kontakt

Mgr. Zuzana Pavlovičová
zuzana.pavlovicova@elvba.sk