SPIE SAG Group
Jazyk

Majster / elektromontér
 

Organizácia a riadenie elektromontážnych prác  

Majster / elektromontér

Elektromontážne práce

 

Miesto práce

Česká republika

Ponúkaný plat

Dohodou podľa plnenia požiadaviek
+ benefity
+ ročné odmeny

Termín nástupu

Podľa dohody

Info o pozícií

Hlavný pracovný pomer (TPP)

 

Náplň práce

» organizácia a riadenie prác pri montáži elektrických prístrojov ES od 110 do 400 kV
» organizácia a riadenie prác viacerých pracovných skupín pri záťahu a montáži káblových vedení VN a VVN
» organizácia a riadenie elektromontážnych prác na úplných investičných technologických súboroch a investičných celkoch energetiky a priemyselných objektoch, napr. montáž rozvodní všetkých typov pre napätie do 400 kV, zapuzdrených rozvodní do 110 kV, montáž energetických centrál do 110 MW inštalovaného výkonu, rekonštrukcie a GO velínov, transformovní, elektrárenských a teplárenských zariadení pod napätím na "B" príkaz podľa platných noriem
» pravidelné školenia podriadených pracovníkov z predpisov BOZP a PO

Znalosti a požadované vzdelanie

» elektrotechnické vzdelanie
» prax min. 5 rokov
» odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa vyhl. 50/78Sb., §7, nad 1000V
» vodičský preukaz typ B

Kontakt

Mgr. Zuzana Pavlovičová
zuzana.pavlovicova@elvba.sk