SPIE SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SPIE Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  


Odštěpný závod Brno

Vedúci odštěpného závodu: Ing. Michal Jaroš

Traťová 1

619 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 533 440 463

email: michal.jaros@spieelv.cz

Prevádzka Plzeň

Vedúci prevádzky: Ing. Petr Suchánek

Guldenerova 2 

326 00 Plzeň

Česká republika

Tel.: + 420 371 653 965

email: petr.suchanek@spieelv.cz