SPIE SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SPIE Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

Odštěpný závod Brno

Vedúci odštěpného závodu: Bc. Jiří Rozmarín

Traťová 1

619 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 602 581 392

email: jiri.rozmarin@spieelv.cz