SPIE SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SPIE Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

Kontakty

Sídlo spoločnosti, adresa

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: elektrovod@elvba.sk


Výkonný manažment

Výkonný riaditeľ

Ing. Jakub Kolesár
Tel.:+421 2 502 51 111
E-mail: elektrovod@elvba.sk

Riaditeľ pre ekonomiku a financie

Ing. Karol Slaninka
Tel.: + 421 2 502 51 183
E-mail: karol.slaninka@elvba.sk

Riaditeľ úseku elektromontáží

Bc. Jiří Rozmarín
Tel.: + 420 602 581 392
E-mail: jiri.rozmarin@spieelv.cz

Riaditeľ úseku elektrických vedení

Ing. Tibor Kovalík
Tel.: + 421 2 502 51 133 
E-mail: tibor.kovalik@elvba.sk

Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj

Ing. Jaroslaw Waleza, MBA
Tel.: + 421 2 502 51 103
E-mail: jaroslaw.waleza@spie.com

Technický riaditeľ

Ing. Tatiana Tekeľová
Tel.: + 421 2 502 51 295
E-mail: tatiana.tekelova@elvba.sk