SPIE SAG Group
Jazyk

S nami energia
nepozná žiadne
hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru. Po
celej Európe...  

Referencie - Špeciálne projekty

Stavebnomontážne práce v priemyselno-technologických objektoch

Projekt Napäťová úroveň Obdobie
Elektromontážne práce nízkonapäťových a veľmi vysokonapäťových rozvodov pre Mini oceliareň v Strážskom 110/35 kV 2012
Výmena káblových vedení v objekte Slovnaft 110 kV 2017

Iné

Projekt Napäťová úroveň Obdobie
2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder - štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko* 400 kV 2020
Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá 2020

*výstavba najvyššieho stožiara na Slovensku, ktorý bude prechádzať cez Dunaj (hranica SR a Maďarska)