SPIE SAG Group
Jazyk

S nami energia
nepozná žiadne
hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru. Po
celej Európe...  

Referencie - Špeciálne projekty

Stavebnomontážne práce v priemyselno-technologických objektoch

Projekt Napäťová úroveň Obdobie
Montáž elektrických zariadení pre automobilový závod PSA Peugeot Citroën 22 kV 2006
Stavebnomontážne práce pre pozinkovaciu linku U. S. Steel Košice 110/6 kV 2006
Elektromontážne práce nízkonapäťových a veľmi vysokonapäťových rozvodov pre Mini oceliareň v Strážskom 110/35 kV 2012
Výmena káblových vedení v objekte Slovnaft 110 kV 2017

Elektromontážne práce v dopravných projektoch

Projekt Napäťová úroveň Obdobie
Náhrada vzdušného vedenia káblovým v moste Apollo v Bratislave 110 kV 2005
Dodávka a montáž energetickej časti v tuneli Sitina v Bratislave 22/4 kV 2006

Špecifické elektrárne

Projekt Napäťová úroveň Obdobie
Vyvedenie elektrického výkonu zo špičkovej elektrárne DANTE v Panických Dravciach 50 MW 2010
Fotovoltaická elektráreň v Kolárove 2,61 MW 2010
Fotovoltaická elektráreň v Tornali 3 x 3,99 MW 2011

Iné

Projekt Napäťová úroveň Obdobie
2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder - štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko* 400 kV 2020
Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá 2020

*výstavba najvyššieho stožiara na Slovensku, ktorý bude prechádzať cez Dunaj (hranica SR a Maďarska)