SPIE SAG Group
Jazyk

Vieme splniť akékoľvek špecifické požiadavky.  

V SPIE Elektrovod platí pravidlo, že najdôležitejší je zákazník.  

Stavebné dodávky a práce

 • dodávky stavebných častí rozvodní a transformovní všetkých napäťových sústav
 • stavebné dodávky pre ostatné energetické stavby
 • účelové budovy pre energetické stavby a priemyselné stavby
 • ekologické stavby a objekty rozvodní a transformovní, čistiace stanice, olejovzdorné izolácie stanovíšť transformátorov
 • uzemnenie rozvodní a transformovní
 • káblové kanály, káblové šachty, chráničky
 • výrobné a skladovacie haly a plochy
 • čistiace stanice vôd znečistených ropnými látkami
 • kanalizácie splaškových, priemyselných a zaolejovaných vôd
 • búracie a rekonštrukčné práce, opravy stavebných konštrukcií
 • terénne úpravy, cesty a komunikácie
 • vonkajšie osvetlenie
 • oplotenie rozvodní a transformovní
 • kúrenie, klimatizácia, vodovodné rozvody, elektrická inštalácia v budovách spoločných prevádzok

Rýchle odkazy