SPIE SAG Group
Jazyk

Sme zodpovedným partnerom pre akúkoľvek výzvu.  

Spoločnosť SPIE Elektrovod ponúka kvalitu overenú rokmi skúseností.  

SPIE Elektrovod

Manažment

Predstavenstvo

Ing. Jakub Kolesár
Ing. Karol Slaninka
Ing.Helena Kořanová
Ing. Jaroslaw Waleza, MBA

Dozorná rada

Predseda Markus Holzke
Člen Ralf Schlosser
Člen Ing. Michal Macko
Člen Clemece Lay
Člen Andreas Frey
Člen Ing. Stanislav Bobák

Výkonný manažment

Výkonný riaditeľ Ing. Jakub Kolesár
Riaditeľ pre ekonomiku a financie Ing. Karol Slaninka
Riaditeľ úseku elektromontáží Bc. Jiří Rozmarín
Riaditeľ úseku elektrických vedení Ing. Tibor Kovalík
Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Ing. Jaroslaw Waleza, MBA
Technický riaditeľ Ing. Tatiana Tekeľová

Skupina SPIE SAG

SPIE SAG Group Executive Committee

Markus Holzke

Chief Executive Officer