SPIE SAG Group
Jazyk

Sme zodpovedným partnerom pre akúkoľvek výzvu.  

Spoločnosť SPIE Elektrovod ponúka kvalitu overenú rokmi skúseností.  

SPIE Elektrovod

Manažment

Predstavenstvo

Predseda Ralf Keil
Člen Ing. Tomáš Malatinský, MBA
Člen Ing. Milan Ferenc, PhD.
Člen Bc. Gabriel Szalay

Dozorná rada

Predseda Markus Holzke
Člen Ralf Schlosser
Člen Ing.Róbert Pasteľák

Výkonný manažment

Generálny riaditeľ (CEO) Ing. Tomáš Malatinský, MBA
Výkonný riaditeľ (COO) Ing. Milan Ferenc, PhD.
Riaditeľ pre ekonomiku a financie (CFO) Bc. Gabriel Szalay
Riaditeľ divízie elektrických vedení Ing. Martin Vajda

Skupina SPIE SAG

SPIE SAG Group Executive Committee

Markus Holzke

Chief Executive Officer