SAG Group
Jazyk

Správne spojenie.
Bez ohľadu na to čo plánujete.  

SAG - Váš spoľahlivý partner pre projekty akejkoľvek veľkosti.  

Dve muchy jednou ranou

Dve muchy jednou ranou

Veľmi vysoké napätie

12 kilometrov vedenia veľmi vysokého napätia, 47 oceľových stožiarov a sanáciu rozvodne s kapacitou 400 kV zrealizoval koncern SAG len za jedenásť mesiacov – a súčasne zabezpečil zásobovanie Východného Slovenska elektrickou energiou.


Efektivita a spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou v oceliarskom priemysle predstavujú z dôvodu zvlášť energeticky náročných výrobných procesov mimoriadne vysokú prioritu. Výstavbou rozvodného zariadenia s kapacitou 400 kV sa kapacita prenosu elektrickej energie výrazne zvýši, a tak sa zabezpečí prívod elektrickej energie pre najväčší podnik na východe Slovenska, spoločnosť U.S. Steel. Zariadenie v Košiciach vytvárajúce spojovací bod medzi dvomi rozvodňami s kapacitou 400 kV v Moldave a Lemešanoch zlepšuje zásobovanie elektrickou energiou celej časti východu Slovenska. Sekundárnu techniku rozvodne je možné vďaka aplikácii modernej technológie spočívajúcej na princípe priameho pripojenia (online) monitorovať pomocou diaľkového riadenia.

Spojenie medzi dvomi rozvodňami v Košiciach a Moldave – dvanásť kilometrov dlhé vedenie veľmi vysokého napätia pozostávajúce zo 47 oceľových stožiarov – predstavovalo významnú investíciu do slovenskej siete veľmi vysokého napätia. Spoločnosť SAG Elektrovod tento projekt kompletne zrealizovala v rekordne krátkom čase.

Rýchle odkazy