SAG Group
Jazyk

Správne spojenie.
Bez ohľadu na to čo plánujete.  

SAG - Váš spoľahlivý partner pre projekty akejkoľvek veľkosti.  

Pod zemou

Pod zemou

Celé mesto pripojené na sieť

S cieľom zabezpečiť zásobovanie mesta Brna elektrickou energiou, nainštalovala spoločnosť SAG Elektrovod nové 110-kV vedenie – v zbernej šachte, ktorá leží v hĺbke 35 metrov pod mestom.


Mesto Brno (česká republika) má okolo 370.000 obyvateľov a ročnú spotrebu elektrickej energie viac ako 350 MW. Centrálnym uzlom pre zásobovanie elektrickou energiu a teplom je transformačná stanica BNT9 elektrárne Brno.

Keďže v budúcnosti bude potrebné zabezpečiť, aby elektráreň dodávala do mestskej elektrickej siete väčší objem energie, nainštalovala spoločnosť SAG Elektrovod na základe objednávky spoločnosti E.ON Česká republika nové 110-kV káblové vedenie medzi elektrárňou a transformačnou stanicou. Vedenie ja trasované v hĺbke 35 metrov v zbernej šachte.

Montážni pracovníci spoločnosti SAG Elektrovod začali so stavbou oceľovej konštrukcie s celkovou hmotnosťou 65 ton pre nové vedenie, ktorá vedie okolo vysokotlakových vodovodných potrubí, vysokonapäťových a nízkonapäťových káblových vedení i okolo paroplynového potrubia. Kanál je 2,5 kilometra dlhý a len 4,50 metra vysoký. Trvalá vlhkosť vzduchu je 90 percent. Cez päť prístupov sa do hĺbky dostali nielen pracovníci, ale aj káble. Káble boli ťahané pomocou navijaka, ktorého rozmery umožňovali nasadenie priamo v kanále. Po necelom roku stavebných prác bolo káblové vedenie uvedené do prevádzky.

Rýchle odkazy