SAG Group
Jazyk

Správne spojenie.
Bez ohľadu na to čo plánujete.  

SAG - Váš spoľahlivý partner pre projekty akejkoľvek veľkosti.  

Montáž uzemňovacieho lana bez vypnutia silnoprúdu

Montáž uzemňovacieho lana bez vypnutia silnoprúdu

Montáž uzemňovacieho lana bez vypnutia silnoprúdu

Spoločnosť SAG Elektrovod úspešne zrealizovala projekt, ktorý predstavoval výzvu z hľadiska bezpečnosti práce.


Z poverenie slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS a.s. (Slovenská elektrizačná prenosová sústava) spoločnosť SAG Elektrovod úspešne zrealizovala projekt, ktorý predstavoval výzvu z hľadiska bezpečnosti práce: Uzemňovacie lano s dĺžkou 20 km vedenia s napätím 400 kV sa muselo demontovať a bolo vymenené za nový kombinovaný optický vodič s 24 zväzkami optických vlákien. Na úseku Križovaný - elektráreň Bohunice (EBO) spája trasa viac transformátorových staníc a umožňuje rýchlu komunikáciu medzi týmito stanicami.

„Nové uzemňovacie lano sme následne prepojili s optickou trasou EBO - Bošáča“, vysvetľuje vedúci projektu Tibor Kovalík. „Dodatočne sme do existujúcich káblových rúr v Križovanoch pridali zásobník optických vodičov“

Vysoká bezpečnosť pri práci

„Demontáž uzemňovacieho vedenia a montáž nového vedenia sme uskutočnili bez toho, aby muselo byť vypnuté existujúce silnoprúdové vedenie V044“, dopĺňa stavbyvedúci Dr. Peter Pavlik. „To znamená, že práce boli realizované pri veľmi prísnych opatreniach pre bezpečnosť pri práci a čo najväčšou precíznosťou.“ Vzhľadom na to, že v blízkosti vedení pod napätím bolo dôležité pracovať obzvlášť pokojne, pre tento projekt boli nasadení výlučne skúsení montážni pracovníci.

„Od všetkých kolegov sme vyžadovali vysokú pracovnú disciplínu. Nakoniec, aj najmenšia chyba by mala katastrofálny dopad na zdravie a život našich pracovníkov.“ Stavbyvedúci Ján Friščák a Jozef Dorko boli striedavo prítomní na stavenisku a riadne dozerali na bezpečné vykonávanie prác.

Práce boli ukončené tri dni pred dohodnutým termínom. „Náš zákazník sa nám za to výslovne poďakoval“, zdôraznil Tibor Kovalík. „Toto poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na úspešnej realizácii projektu.

Obrázky: SAG