SAG Group
Jazyk

Správne spojenie.
Bez ohľadu na to čo plánujete.  

SAG - Váš spoľahlivý partner pre projekty akejkoľvek veľkosti.  

Mysleli na všetko

Mysleli na všetko

Balík energie

Fotovolatické zariadenie v Tornali pozostáva z troch samostatných solárnych elektrární. Spojených jednou rozvodňou – vďaka spoločnosti SAG Elektrovod.


Fotovoltaické zariadenie v Tornali pozostáva z troch samostatných solárnych elektrární. Každé zariadenie je navrhnuté na elektrický výkon necelých 4 MWp. Ku každému z troch zariadení patrí kontajnerová transformačná stanica, v ktorej sa vyprodukovaný jednosmerný elektrický prúd prostredníctvom striedačov mení na striedavý prúd a následne odvádza do rozvádzača.

Prostredníctvom nízkonapäťového/vysokonapäťového transformátora sa prúd následne odvádza do spoločného 22 kV rozvádzača. Rozvádzač je pripojený na 22/110 kV transformátor s výkonom desať MVA. Cez 110 kV spínací modul s vypínačmi záťaže sa elektrický výkon odvádza do 110 kV vysokonapäťového vedenie prevádzkovateľ siete Stredoslovenská Energetika.

Pri stavbe fotovoltaických zariadení preukázala spoločnosť SAG Elektrovod svoju komplexnú kompetentnosť pri stavebných projektoch stavby rozvádzačov. Spoločnosť prevzala projektovanie a inštaláciu nasledujúcich stavebných súčastí:

  • budova spoločného rozvádzača
  • silové a riadiace rozvody 
  • 22 kV rozvádzač s transformátorovými stanicami jednotlivých solárnych elektrární 
  • 22/110 kV transformátor s uzlovým odporníkom
  • 110 kV spínací modul s vypínačmi záťaže 
  • prípojka na 110 kV vysokonapäťové vedenie 
  • základy stožiarov, zemné práce, interné komunikácie, oplotenia 

Rýchle odkazy