SPIE SAG Group
Jazyk

S nami energia
nepozná žiadne
hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru. Po
celej Európe...  

Impulz 1-2/2015

15.12.2015

Impulz 1-2/2015

Kolegovia v Stavebno-montážnom dvore pripravujú materiály a mechanizmy na stavby už 40 rokov. Čo všetko sa tam vlastne odohráva?

V rozvodni v Čebíne vymenili kábel. Bol pri tom kolega, ktorý ešte ako študent pomáhal zavádzať pôvodný kábel.

V SAG Elektrovode pracujú najlepší diplomanti roka 2015, bodujú aj v celoslovenských súťažiach.

Ako sa stavbyvedúci môže stať takmer kapitánom?

Tieto a mnoho ďalších zaujímavostí sa dočítate v najnovšom vydaní magazínu Impulz.