SPIE SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SAG Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

Aktuality

 • Impulz 1-2/2015 

  viac 

Výročná správa 2015

19.06.2013

Výročná správa za rok 2015 je k dispozícii na stiahnutie v sekcii "Dokumenty".


Kontaktný partner

 • Ing. Jozef Vido, CSc.
  Styk s verejnosťou, predstaviteľ manažmentu
  SPIE Elektrovod

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 326
  Fax:+421 2-529 61 820