SPIE SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SPIE Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

Informácia o organizačných zmenách v SPIE Elektrovod, a.s.

Dovoľte nám, aby sme vás touto cestou informovali o organizačných zmenách v spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára SPIE SAG GmbH, bol k 30. júlu 2020 odvolaný z pozície Predsedu Predstavenstva pán Pawel Skowroński a z pozície člena Predstavenstva a Generálneho riaditeľa Ing. Milan Ferenc, PhD. V nadväznosti na toto rozhodnutie boli 30. júla 2020 s okamžitou účinnosťou vymenovaní do Predstavenstva spoločnosti Ing. Jakub Kolesár a Ing. Jaroslaw Waleza, MBA.

Zároveň rozhodnutím Predstavenstva od 1. augusta 2020 vykonáva Ing. Jakub Kolesár pozíciu Výkonného riaditeľa a Ing. Jaroslaw Waleza, MBA pozíciu Riaditeľa pre stratégiu a rozvoj. Pozícia Generálneho riaditeľa v súčasnosti nie je obsadená a všetky kompetencie v tejto súvislosti prechádzajú na Predstavenstvo spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s.


Za predstavenstvo SPIE Elektrovod, a.s.
Ing. Jakub Kolesár
Ing. Karol Slaninka
Ing. Helena Kořanová
Ing. Jaroslaw Waleza, MBA


Kontaktný partner

 • Ing. Jozef Vido, CSc.
  Styk s verejnosťou, predstaviteľ manažmentu
  SPIE Elektrovod

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 326
  Fax:+421 2-529 61 820