SPIE SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SPIE Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

Najnovšie správy

  Kontaktný partner

  • Ing. Jozef Vido, CSc.
   Styk s verejnosťou, predstaviteľ manažmentu
   SPIE Elektrovod

   Prievozská 4C
   824 66 Bratislava 26
   Slovensko

   Tel:+421 2-502 51 326
   Fax:+421 2-529 61 820