SPIE SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SPIE Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

Aktuality

Impresum

Za obsah zodpovedá

SPIE Elektrovod, a. s.
Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 5058/B

Predstavenstvo:
Ing. Jakub Kolesár

Ing. Karol Slaninka

Ing. Helena Kořanová

Ing. Jaroslaw Waleza, MBA


Obrázok zdroje:

© womue/ Fotolia.com
© The-Tor/ iStock.com
© TommL/ iStock.com
© diego cervo / Fotolia.com


Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie na týchto internetových stránkach sú nezáväzné. SPIE Elektrovod nepreberá za správnosť a úplnosť ich obsahu žiadnu zodpovednosť. Nebude prevzatá žiadna záruka a nebudú prisľúbené žiadne vlastnosti produktu. Z obsahov internetových stránok nevznikajú žiadne právne nároky. Chyby v obsahu budú okamžite po ich zistení korigované. Obsahy internetových stránok nemôžu býť z dôvodu oneskorenej aktualizácie permanentne aktuálne. Obráťte sa proto na nás s otázkami ku stavu, technickým detailom a dostupnosti produktov a služieb. Odkazy (Links) na iné internetové stránky nie sú permanentne kontrolované. Nepreberáme preto žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Sťahovanie dát a softvéru

Firma SPIE Elektrovod neručí za bezchybnosť dát a softvéru, ktoré je možné z internetových stránok stiahnuť. Softvér je firmou SPIE Elektrovod kontrolovaný na výskyt vírov. Po stiahnutí však presto doporučujeme skontrolovať dáta a softvér vždy najnovším antivírovým programom.

Autorské práva a iné zvláštne ochranné práva

Obsah týchto internetových stránok je chránený autorskými právami. Pre nekomerčné a osobné interné použitie sa na jednom počítači smie uložiť jedna kópia informácií internetových stránok. Grafiky, texty, logá, obrázky atď. sa môžu sťahovať, rozmnožovať, kopírovať, meniť, zverejňovať, odosielať, prenášať alebo inou formou používať len s písomným súhlasom firmy SPIE Elektrovod. Pri uvedených názvoch produktov a firiem môže ísť o zaregistrované ochranné známky alebo značky. Neoprávnené použitie môže viesť k nárokom na odškodnenie.

SPIE Elektrovod

Sídlo spoločnosti

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

Tel.: +421 2-502-51-111
Fax: +421 2-529-61-820