SPIE SAG Group
Jazyk

V SPIE Elektrovod sa práca stáva poslaním.  

Staviame na znalostiach, schopnosiach a profesionalite.  

Aktuality

Personálna Politika

Zamestnancov našej spoločnosti vyberáme starostlivo na základe ich znalostí, schopností a osobnostných predpokladov vzhľadom na požiadavky pracovnej pozície.

Od našich zamestnancov očakávame:

» profesionalitu,
» vysoké pracovné nasadenie,
» zodpovednosť a samostatnosť,
» časovú flexibilitu,
» lojálnosť voči spoločnosti

Je pre nás prioritou zabezpečiť pre všetkých našich zamestnancov dobré pracovné podmienky a priateľský pracovný tím. Podporujeme ich v profesnom raste a v rozvoji ich odborných znalostí. Oceňujeme kvalitne odvedenú prácu každého jednotlivca a v rámci personálnej starostlivosti ponúkame viaceré sociálne výhody.

Našim zamestnancom ponúkame:

» zázemie silnej spoločnosti,
» možnosť sebarealizácie a osobného rastu,
» motivačný systém odmeňovania a zamestnaneckých výhod,
» platové podmienky zodpovedajúce významu pozície a pracovnému výkonu.

Chcete byť súčasťou SPIE Elektrovod?

V prípade záujmu o prácu v našej spoločnosti kontaktujte naše personálne oddelenie.

Kontaktný partner

 • Ing. Juraj Ivasuk
  Manažér riadenia ľudských zdrojov
  SPIE Elektrovod

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 600
  Fax:+421 2-529 51 679

Rýchle odkazy