SPIE SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SPIE Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

Kontakty

Sídlo spoločnosti, adresa

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: sagelektrovod@sag.eu


Generálny riaditeľ (CEO)

Ing. Milan Ferenc, PhD.
Tel.:+421 2 502 51  111
E-mail: milan.ferenc@elvba.skRiaditeľ Divízie elektromontáží

Ing. Emil Hatrák
Tel.: + 421 2 502 51 400
E-mail: emil.hatrak@elvba.sk


Riaditeľ Divízie elektrických vedení

Ing. Tibor Kovalík
Tel.: + 421 2 502 51 133
E-mail: tibor.kovalik@elvba.sk


Poverená osoba pre styk s verejnosťou, Manažér Kancelárie GR

Ing. Jozef Vido, CSc.
Tel.: + 421 2 502 51 326
E-mail: jozef.vido@elvba.sk


Manažér riadenia ľudských zdrojov

Ing. Juraj Ivasuk
Tel.: + 421 2 502 51 600
E-mail: juraj.ivasuk@elvba.sk


Poverená osoba pre environmentálnu oblasť

Ing. Ján Šebesta
Tel.: + 421 905 477 840
E-mail: sebesta.ees@gmail.com


Poverená osoba pre BOZP a PO

Roland Bluska
Tel.: + 421 905 628 709
E-mail: roland.bluska@elvba.sk