SPIE SAG Group
Jazyk

S nami energia
nepozná žiadne
hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru. Po
celej Európe...  

Referencie - Slovenská republika

Projekt Napäťová úroveň Obdobie
PD pre vedenie 2x400 kV v lokalite Bystričany - Križovany 400 kV 14/ 19
Oprava bezpečnostných lán na stožiaroch typu Donau V491/492 400 kV 17/ 18
Preložka vzdušného vedenia 2x110 kV 110 kV 18/ 19
Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V 425 Križovany-Veľký Ďur 400 kV 18/ 19
2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder - štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko 400 kV 19/ 20
Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany 400 kV 19/ 20
BYPASS na stavbu 110 kV Sučany 110 kV 2020
Preizolácia vedenia V427 Rimavská Sobota - Moldava 400 kV