SPIE SAG Group
Jazyk

Sme najlepšou voľbou bez ohľadu na to, čo plánujete.  

SAG Elektrovod - Váš spoľahlivý partner pre akékoľvek projekty.  

Elektrické vedenia — Referencie za rok 2006

 • 400 kV Bošáca – Varín, preizolácia vedenia
 • 400 kV Bošáca – Varín, havarijná oprava v kotevnom úseku p.b.č. 260-267
 • 400 kV Horná Ždaňa – Sučany, KZL
 • 220 kV Medzibrod – Lemešany, 2.etapa, výmena fázových vodičov
 • 220 kV Považská Bystrica – Žilina, výmena KZL
 • 400/220 kV Priečna spojka Čechy Střed - Bezděčín, 1. etapa, výstavba, ČR 400 kV
 • Nošovice – št. hranica Poľsko, výmena vodičov a montáž OPPC, ČR
 • D 47 Lipník – Bělotín, prekládka vedení, ČR
 • 2x110 kV Doubrava – Albrechtice, prekládka vedenia, ČR
 • 2x110 kV Albrechtice – Ropice, 2. etapa, rekonštrukcie vedenia, ČR
 • 110 kV Třebovice – Lískovec, oprava, ČR
 • 110 kV Kunčice – Vratimov, oprava, ČR
 • Olomouc, distribučné centrum Kaufland, prekládka 110 kV vedenia, ČR
 • 420 kV vedenie Fljótsdalslínur 3 a 4, výstavba, Island
 • Rekonštrukcia elektrických sietí, Írsko (2003 - 2006)
 • 400 kV Ulvila - Kangasala, stavba stožiarov a ťahanie vodičov, Fínsko

Kontaktný partner

 • Ing. Tibor Kovalík
  Riaditeľ divízie elektrických vedení
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 133