SPIE SAG Group
Jazyk

Sme najlepšou voľbou bez ohľadu na to, čo plánujete.  

SAG Elektrovod - Váš spoľahlivý partner pre akékoľvek projekty.  

Elektrické vedenia — Referencie za rok 2007

 • 425 V Križovany – Veľký Ďúr, KZL - OPK
 • 220 kV Križovany – Šaľa, preizolácia vedenia V 279
 • 2 x 110 kV Lamač, Bratislava PPC, rekonštrukcia vzdušného vedenia
 • V 408/9 Lemešany, preústenie
 • V 400 kV Liptovská Mara - PVE Čierny Váh, preizolácia
 • 220 kV Tisová – K.Dvur, prekládka vedení, ČR
 • 110 kV Sokolnice – HB, rekonštrukcia vedenia, ČR
 • 400 kV Čechy Stred – Bezdečín, priečna spojka, ČR
 • 110/22 kV Žatec – Triangle, ČR
 • V 613/4 - 647/8 110 kV Třebovice - Lískovec oprava vedenia, ČR
 • V 605/606 Kunčice - Vratimov, oprava vedenia, ČR
 • 110 kV vedenie Mírovka - Hlinsko
 • 220 kV Siegburg-Betzdorf, 220 kV Eula-Bad Laustadt-Grossdalzig, Nemecko
 • 2x110 kV Kleče-Okroglo, diaľkové vedenie, Slovinsko

Kontaktný partner

 • Ing. Tibor Kovalík
  Riaditeľ divízie elektrických vedení
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 133