SPIE SAG Group
Jazyk

Sme najlepšou voľbou bez ohľadu na to, čo plánujete.  

SAG Elektrovod - Váš spoľahlivý partner pre akékoľvek projekty.  

Elektromontáže — Referencie za rok 2006

 • Rozvodňa 110 kV Bošáca, rozšírenie
 • Transformovňa 110/22 kV Sládkovičovo, rekonštrukcia a RIS
 • Transformovňa 110/22 kV Komárno, rekonštrukcia a RIS
 • Rozvodňa 22 kV PVE Dobšiná, rekonštrukcia
 • U.S.Steel Košice, Pozinkovacia linka č. 3, montáž elektrickej časti
 • Tunel Sitina, rozvody vn a nn, výstavba trafostaníc 22/04 kV
 • U.S. Steel Košice, Kyslíkový aparát č. 9, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky elektrotechnických zariadení R 110 kV (2005 - 2006)
 • FNsP J.A. Reimana Prešov, modernizácia a rekonštrukcia energetického hospodárstva (2005 – 2006)
 • Transformovňa 420/245 kV Sokolnice, rekonštrukcia rozvodne 245 kV a vlastnej spotreby (2005- 2006), ČR
 • Transformovňa 400/110 kV Krasíkov, rekonštrukcia rozvodne 110 kV a RIS, ČR
 • Rozvodňa 110 kV Horní Životice, oprava HOK, ČR
 • Rozvodňa 110 kV Lískovec, 1. etapa, rekonštrukcia, ČR
 • Rozvodňa 110 kV Rakovník, výstavba, ČR
 • Rozvodňa 110 kV Nošovice, rekonštrukcia, ČR
 • Vodná elektráreň Tala, Bhután - pokládka 400 kV kábla

Kontaktný partner

 • Ing. Emil Hatrák
  Riaditeľ divízie elektromontáží
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 400