SPIE SAG Group
Jazyk

Sme najlepšou voľbou bez ohľadu na to, čo plánujete.  

SAG Elektrovod - Váš spoľahlivý partner pre akékoľvek projekty.  

Elektromontáže — Referencie za rok 2008

 • Rekonštrukcia stanovíšť trakčných transformátorov T1 a T11 110/27 kV v TNS Galanta, projekt
 • Lemešany, priama transformácia 400/110 kV a rekonštrukcia
 • Transformovňa 110/35 kV Poříčí, rekonštrukcia rozvodne 110 kV, ČR
 • Transformovňa 110/22 kV Mošnov, výstavba
 • Pokládka káblového vedenia 110 kV a optotrubiek pre prepojenie transformovní Lhotka a Pankrác, ČR
 • Transformovňa Bošáca - transformátor T402, inžinierska činnosť
 • Rekonštrukcia rozvodní 110 kV ENO, výmena 110 kV vypínačov
 • EMO zámena ochrán a realizácia diagnostického strediska
 • Spínacia stanica 400 kV Košice
 • Transformovňa 110/22 kV Nitra II - RIS, projekt

Kontaktný partner

 • Ing. Emil Hatrák
  Riaditeľ divízie elektromontáží
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 400