SPIE SAG Group
Jazyk

Sme najlepšou voľbou bez ohľadu na to, čo plánujete.  

SAG Elektrovod - Váš spoľahlivý partner pre akékoľvek projekty.  

Elektromontáže — Referencie za rok 2009

 • Rozvodňa 400 kV Veľký Ďúr, výmena vypínačov v počte 11 ks (2006 – 2007)
 • Veľké Kapušany, diaľkové riadenie ES
 • Transformovňa 110/22 kV, Komárno, RIS (2006 – 2007)
 • Rekonštrukcia trafostanice 110/6 kV v PS1, Budkovce
 • Mochovce, adaptácia zariadenia staveniska - objekty elektrohospodárstva – MOD 65814, 3. a 4. blok JE
 • Transformovňa Bezděčín, rozšírenie rozvodne, technologická časť (2006 – 2007), ČR
 • Nošovice, napájanie priemyselnej zóny, rozvodňa 110 kV, ČR
 • Transformovňa 110/22 kV, Žatec, priemyselná zóna Triangle, ČR

Kontaktný partner

 • Ing. Emil Hatrák
  Riaditeľ divízie elektromontáží
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 400