SPIE SAG Group
Jazyk

Sme najlepšou voľbou bez ohľadu na to, čo plánujete.  

SAG Elektrovod - Váš spoľahlivý partner pre akékoľvek projekty.  

Elektromontáže — Referencie za rok 2010

» Minioceliareň v Strážskom, SR - nn, vn, vvn rozvody

» Kolárovo, SR - fotovoltaická elektráreň

» Bočáca, SR - rozšírenie rozvodne 400 kV

» Brno Příkop, ČR - 110 kV káblové vedenie

» Krasíkov, ČR - rekonštrukcia rozvodne 400 kV

» Slavětice, ČR - rekonštrukcia stanovišťa transformátora 400/110 kV

» Horní Životice, ČR - rekonštrukcia rozvodne

Kontaktný partner

 • Ing. Emil Hatrák
  Riaditeľ divízie elektromontáží
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 400