SPIE SAG Group
Jazyk

S nami energia
nepozná žiadne
hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru. Po
celej Európe...  

Elektromontáže - Referencie za rok 2011

 • Tornaľa/Starňa, SR: fotovoltaická elektráreň
 • Brno-Příkop-Červený mlýn, ČR: 110kV káblové vedenie
 • 400/110 kV Horní Životice, ČR: rekonštrukcia 400 kV rozvodne
 • Bratislava, SR: odsírenie spalinových plynov Teplárne Slovnaft, a. s.
 • Strážske, SR: zariadenie pre elektrické napájanie závodu Slovak Steel Mills, a.s.
 • 400/110 kV Veľký Ďur, SR: diaľkové riadenie ES 400kV a pripojenie EMO 3,4 do PS
 • 400/110 kV Bošáca, SR: dostavba 110 kV rozvodne a stavebné práce
 • 400/110 kV Bošáca, SR: rozšírenie 400 kV rozvodne
 • 400/110 kV Krasíkov, ČR: rekonštrukcia 400 kV rozvodne

Kontaktný partner

 • Ing. Emil Hatrák
  Riaditeľ divízie elektromontáží
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 400