SPIE SAG Group
Jazyk

S nami energia
nepozná žiadne
hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru. Po
celej Európe...  

Elektromontáže - Referencie za rok 2012

» TR Horní Životice - Horní Životice I, ČR: stavebné a technologické práce

» TR Bezděčín - Bezděčín I a T 402, ČR: výmena, stavebnomontážne práce

» TR Lískovec, ČR: T 203 výmena, stavebnomontážne práce 

» ES 400 kV Veľký Ďur, SR: diaľkové riadenie a pripojenie EMO 3, 4 do PS

» TR Trenčín Juh, SR: rozšírenie rozvodne 22 kV

 • TR Mírovka - Mírovka I, ČR: stavebnomontážne práce
 • TR Malacky, SR: rekonštrukcia 110/22 kV
 • TR Petržalka, SR: rekonštrukcia 110/22 kV a RIS
 • TR, Bošáca, SR: T 402, rozšírenie rozvodne
 • ES 400 kV a 220 kV, SR: údržba

Kontaktný partner

 • Ing. Emil Hatrák
  Riaditeľ divízie elektromontáží
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 400