SPIE SAG Group
Jazyk

Sme najlepšou voľbou bez ohľadu na to, čo plánujete.  

SPIE Elektrovod - Váš spoľahlivý partner pre akékoľvek projekty.  

Stavebné dodávky

rok 2007

 • Transformovňa 400 kV Výškov, rekonštrukcia, stavebná časť, ČR
 • Rozvodňa 400 kV Sokolnice, rekonštrukcia, SR
 • Rozvodňa 400 kV Veľký Ďúr, výmena vypínačov, SR
 • Transformovňa 110/22 kV Komárno, rekonštrukcia a RIS, SR
 • Rozvodňa 400 kV Lemešany, rekonštrukcia
 • JE Mochovce, adaptácia zariadenia staveniska
 • Transformovňa 400/110 kV Krasíkov, rekonštrukcia, ČR
 • Rozvodňa 110 kV Poříčí, rekonštrukcia, ČR

rok 2006

 • Rozvodňa 400 kV Výškov, rekonštrukcia, stavebná časť, ČR
 • Transformovňa 110/22 kV Sládkovičovo, rekonštrukcia a RIS, SR
 • Rozvodňa 400 kV Veľký Ďúr, výmena vypínačov, SR
 • Transformovňa 110/22 kV Komárno, rekonštrukcia a RIS, SR
 • Transformovňa 110/22 kV Rakovník, výstavba, ČR
 • Rozvodňa 110 kV Lískovec, rekonštrukcia, ČR
 • Transformovňa 400/110 kV Krasíkov, rekonštrukcia, ČR
 • Administratívna budova Čulenova, rekonštrukcia priestorov - reštaurácia Gullfoss, SR

Kontaktný partner

 • Ing. Emil Hatrák
  Riaditeľ divízie elektromontáží
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 400