SPIE SAG Group
Jazyk

Vieme splniť akékoľvek špecifické požiadavky.  

V SPIE Elektrovod platí pravidlo, že najdôležitejší je zákazník.  

Projektová dokumentácia

 • výhľadové štúdie a zadania zariadení
 • návrh, statické a konštrukčné riešenia typových radov stožiarov
 • kompletná projektová dokumentácia vedení 22 kV až 400 kV pre územné rozhodnutie, stavebné konanie a realizáciu stavieb
 • projekty skutočného vyhotovenia
 • geodetické zameranie trás vedení a stožiarových miest
 • geologický prieskum pre potreby stožiarových základov
 • projekty základov stožiarov
 • projekty optospojení s využitím kombinovaných zemniacich lán (s optickými vláknami), oviňovacích optických, samonosných káblov a optiky vo fázových vodičoch
 • autorský a technický dozor

Kontaktný partner

 • Ing. Tibor Kovalík
  Riaditeľ úseku elektrických vedení
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 133

Rýchle odkazy