SPIE SAG Group
Jazyk

Vieme splniť akékoľvek špecifické požiadavky.  

V SPIE Elektrovod platí pravidlo, že najdôležitejší je zákazník.  

Výstavba elektrických vedení

 • výstavba elektrických vedení vn a vvn od 22kV do 400 kV - na drevených, betónových, skrutkovaných priehradových, resp. zváraných alebo ohraňovaných stožiaroch, povrchovo upravených pozinkovaním
 • rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických vedení
 • rekonštrukcie elektrických vedení zosilením alebo výmenou častí konštrukcií
 • systém stavebnicových provizórnych stožiarov - použitie technológie dočasného prepojenia bez prerušenia dodávky elektrickej energie pri rekonštrukciách vedení v napäťových hladinách 110 kV, 220 kV a 400 kV
 • inštalácie optických telekomunikačných trás montážou kombinovaných zemniacich lán (s optickými vláknami), oviňovacích optických a samonosných optických káblov, vrátane prípojov optokáblov na systémy v rozvodniach, montáž optiky vo fázových vodičoch
 • diagnostika elektrických vedení
 • meranie optických komunikačných trás (reflektometria, priama metóda, chromatická disperzia, polarizačná módová disperzia)
 • výstavba anténnych stožiarov a meteostožiarov
 • dodávky pozinkovaných oceľových konštrukcií, vodičov, kombinovaných zemniacich lán, optických káblov, izolátorov všetkých typov, armatúr vonkajších vedení, špeciálnych náterových hmôt a iných komponentov
 • uvedenie do prevádzky
 • odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických vedeniach
 • záručný a pozáručný servis

Stavebné práce

 • základové konštrukcie pre elektrické vedenia vvn

Kontaktný partner

 • Ing. Tibor Kovalík
  Riaditeľ úseku elektrických vedení
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 133

Rýchle odkazy