SPIE SAG Group
Jazyk

Vieme splniť akékoľvek špecifické požiadavky.  

V SPIE Elektrovod platí pravidlo, že najdôležitejší je zákazník.  

Projektové práce

 • výhľadové štúdie a zadania zariadení
 • poradenská a technická pomoc, vypracovanie expertíz
 • projektová dokumentácia energetických, priemyselných a i. stavieb pre územné rozhodnutie, stavebné konanie a realizáciu stavieb
 • konštrukčná, montážna a dielenská dokumentácia
 • projekty skutočného vyhotovenia
 • rozvodne a transformovne 6 kV až 400 kV
 • opravy, modernizácie a rekonštrukcie
 • priemyselné rozvody a slaboprúdové inštalácie
 • projekty parametrizácie, konfigurácie a nastavenia elektrických ochrán
 • optické komunikačné trasy a koncové zariadenia
 • autorský a technický dozor
 • projekty pre opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia

Kontaktný partner

 • Ing. Jakub Kolesár
  Riaditeľ úseku elektromontáží
  SPIE Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 100

Rýchle odkazy