SPIE SAG Group
Jazyk

Vieme splniť akékoľvek špecifické požiadavky.  

V SPIE Elektrovod platí pravidlo, že najdôležitejší je zákazník.  

Rozvojové činnosti

Ponúkame Vám aj služby a činnosti, ktoré nepatria do core businessu našej spoločnosti, ako sú:
» Správa, rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia miest a obcí
» Komplexný servis energetického hospodárstva dodávateľským spôsobom
» Návrh, dodávka a montáž systémov merania a regulácie energetických zariadení

Komplexné energetické audity, vrátane ekonomických štúdií návratnosti vynaložených investícií :

  • priemyselných podnikov
  • školských zariadení
  • zdravotnických zariadení
  • ostatných stavieb občianskej vybavenosti
  • tepelných zdrojov rôznych výkonov