SPIE SAG Group
Jazyk

Vieme splniť akékoľvek špecifické požiadavky.  

V SPIE Elektrovod platí pravidlo, že najdôležitejší je zákazník.  

Špeciálne činnosti

Naša spoločnosť Vám okrem hlavných činností ponúka i ďalšie špeciálne činnosti:

Ochrany elektrizačnej sústavy

 • projekty nastavenia elektrických ochrán
 • výpočty skratových pomerov sietí
 • parametrizácia a konfigurácia elektrických ochrán
 • sekundárne a primárne skúšky ochrán a ich uvedenie do prevádzky
 • revízie ochrán

Diagnostika a meranie

 • elektrických veličín vrátane vyšších harmonických podľa európskych noriem
 • spotreby elektrickej energie
 • činného a jalového výkonu
 • prechodových dejov v elektrizačnej sústave
 • rozbehových prúdov generátorov a motorov
 • záskokových režimov v elektrárňach
 • komplexná analýza elektrických sietí elektrární a priemyselných podnikov

Návrhy, analýzy, výpočty

výpočty pre dimenzovanie a návrh rozvodní vn, vvn, zvn
» lanových, rúrových a pásových prepojení
» uzemnení
» montážnych tabuliek lanových vodičov

výpočty pre dimenzovanie a návrh vedení vvn, zvn
» elektrických parametrov vedení
» elektromagnetických polí v blízkosti vonkajších vedení

Rýchle odkazy