SPIE SAG Group
Jazyk

Sme zodpovedným partnerom pre akúkoľvek výzvu.  

Spoločnosť SPIE Elektrovod ponúka kvalitu overenú rokmi skúseností.  

História spoločnosti: začínali sme v roku 1949...

1. júla 1949 vznikol národný podnik ELEKTROSTAV.

Bol generálnym dodávateľom stavebno-montážnych prác pre parné a vodné elektrárne, teplárne, rozvodne a elektrické prenosové vedenia vysokého napätia. Sústreďoval sa prevažne na veľké energetické diela.

1. januára 1950 vznikol v Žiline národný podnik ELEKTROVOD.

Zastrešoval výstavbu elektrických prenosových vedení vysokého napätia.
Tieto dva podniky sa neskôr stali súčasťou Elektrovodu.

Do roku 1994 prešiel Elektrovod rôznymi štruktúrami v rámci štátnych stredných článkov riadenia.

Zabezpečoval komplexnú prenosovú sústavu od svoriek generátorov až po 110 kV a 220 kV vedenia. A po zavedení nadradenej sústavy dodával aj 400 kV vedenia. Od roku 1963 bol generálnym projektantom pre vonkajšie vedenia veľmi vysokého napätia.

23. septembra 1994 sa Elektrovod pretransformoval do novej akciovej spoločnosti - Elektrovod Bratislava, a.s.

Začal budovať systém kvality podľa normy STN EN ISO 9001 a environmentálneho manažmentu v zmysle normy ISO 14001.
V decembri 2001 spoločnosť Elektrovod Bratislava, a.s. nahradili dve nové spoločnosti - Elektrovod Holding, a.s., a Elektrovod BA, a.s.
Okrem toho spoločnosť rozšírila svoju ponuku o energetické audity, prenesenú správu verejného osvetlenia a iné.

O rok neskôr - v júli 2002 došlo k zmene vlastníckych vzťahov. 50%-tný podiel akcií Elektrovodu Holding, a.s., získala Severomoravská energetika, a.s., so sídlom v Ostrave. Elektrovod Holding, a.s., sa tak stal členom skupiny SME. Druhá polovica akcií zostala vo vlastníctve zamestnaneckej spoločnosti Elvod, a.s. Ten v roku 2008 získal aj zvyšých 50 % akcií spoločnosti.

Začiatkom roka 2010 sa Elektrovod Holding, a.s., stal členom skupiny SAG.

100% vlastíkom sa tým stala spoločnosť SAG International GmbH. V máji 2011 zmenil Elektrovod Holding, a.s., meno na SAG Elektrovod, a. s.

V roku 2017 sa SAG Elektrovod, a.s. stáva súčasťou skupiny SPIE

Od polovice roka 2017 sa 100% vlastníkom stala spoločnosť SPIE SAG GmbH. SAG Eleketrovod, a.s. mení obchodné meno na SPIE Elektrovod, a.s.