SPIE SAG Group
Jazyk

Sme zodpovedným partnerom pre akúkoľvek výzvu.  

Spoločnosť SPIE Elektrovod ponúka kvalitu overenú rokmi skúseností.  

SPIE Elektrovod

Manažment

Predstavenstvo

Predseda Pawel Skowronski
Člen Ing. Milan Ferenc, PhD.
Člen Ing. Helena Kořanová
Člen Ing. Karol Slaninka

Dozorná rada

Predseda Markus Holzke
Člen Ralf Schlosser
Člen Ing. Michal Macko
Člen Perica Antic
Člen Andreas Frey
Člen Ing. Stanislav Bobák

Výkonný manažment

Generálny riaditeľ (CEO) Ing. Milan Ferenc, PhD.
Riaditeľ Divízie elektromontáží Ing. Emil Hatrák
Riaditeľ Divízie elektrických vedení Ing. Tibor Kovalík
Riaditeľ pre ekonomiku a financie Ing. Karol Slaninka

Skupina SPIE SAG

SPIE SAG Group Executive Committee

Markus Holzke

Chief Executive Officer