SPIE SAG Group
Jazyk

Sme zodpovedným partnerom pre akúkoľvek výzvu.  

Spoločnosť SPIE Elektrovod ponúka kvalitu overenú rokmi skúseností.  

Profil spoločnosti

SPIE Elektrovod, a. s., ponúka komplexné služby v oblasti výstavby, montáže a inštalácií energetických zariadení pre výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie. Zabezpečujeme široké spektrum služieb počnúc projekčnými prácami, cez výrobu a zabezpečenie dodávok, ich montážou, revíznu činnosť, opravy, údržbu, záručný a pozáručný servis, až po poradenskú a konzultačnú činnosť.

Predmet podnikania

Akciová spoločnosť zameriava svoju činnosť predovšetkým na oblasť projektovania, dodávok, stavebnomontážnych prác, údržby a opráv:

  • elektrických distribučných vedení od 22 kV do 110 kV
  • prenosových vedení 220 kV a 400 kV
  • rozvodní a transformovní od 6 kV do 400 kV
  • elektrických častí energetických zariadení (elektrární, teplární, priemyselných podnikov a pod.)
  • elektrických častí technologických celkov, vrátane riadiacich a zabezpečovacích systémov, systémeov merania a regulácie
  • optoelektronických telekomunikačných trás a sietí
  • pozemných inžinierskych stavieb v oblasti energetiky, priemyselnej a občianskej výstavby
  • elektroinštalačné práce v baniach, tuneloch a iných stavbách banského typu

Všeobecné obchodné podmienky

Rýchle odkazy